Praca, przy wykonywaniu, której korzysta się bezpośrednio z energii elektrycznej, jest szczególnie niebezpieczna dla zatrudnionych przy niej ludzi. Zdobycie odpowiedniej wiedzy i właściwych umiejętności często pozwala uniknąć niepotrzebnych wypadków. Grupa ODEKA jest organizatorem kursów pozwalających zdobyć uprawnienia elektryczne do kv1, które upoważniają do użytkowania urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

 

Pracownicy wyposażeni w takie kompetencje mogą zajmować się kontrolą sprzętu wchodzącego w skład sieci elektrycznej. Podczas kursu szkoleni są z kompleksowej obsługi oraz kontroli urządzeń energetycznych. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe pomocne w dalszej pracy, a także niezbędne do zdania egzaminu końcowego. Po zaliczeniu kursu uczestnik może wykonywać obowiązki przy prądzie 1 kv( jeden kilowolt).

85-030 Bydgoszcz, ul. Toruńska 286/0

NIP:

https://www.odeka.pl/

2020-03-21 00:00:00

Uprawnienia elektryczne do 1kv • https://www.odeka.pl/

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza s.c.

87850 Choceń, ul. Ługowiska 1

Autokasacja U Jacka

87700 Aleksandrów Kujawski , ul. Marii Danilewicz-Zielińskiej 6