Przygotowanie do pracy w administracji publicznej to nie tylko zdobycie wiedzy związanej stricte z zajmowanym stanowiskiem, ale też zrozumienie jej specyfiki. Urzędnik pełni swojego rodzaju służbę i aby móc sprostać stawianym przed nim zadaniom, powinien posiąść umiejętności, które mu to ułatwią. Bardzo w tym przydatne są szkolenia przygotowane specjalnie z myślą o tej grupie zawodowej.

Tego typu szkolenia prowadzi w Opolu firma Illustro, posiadająca wieloletnie doświadczenie i profesjonalną kadrę. Z fachowej pomocy mogą korzystać zarówno urzędy miast, jak i na przykład ośrodki pomocy społecznej, urzędy skarbowe czy urzędy pracy. Dzięki kursom urzędnicy zdobędą wiedzę na temat obsługi petentów, ale i poznają sposoby na radzenie sobie ze stresem. Szkolenia to także świetna motywacja do dalszego rozwoju zawodowego.

45-131 Opole, ul. Cygana 4/Opole

NIP: 9910063456

https://illustro.pl/

2018-08-28 12:09:14

https://illustro.pl/

NICISKLEP.COM.PL

45828 Opole , ul. 0 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4